NETWERKZUID

Beste ouders

Vanaf 1 september 2017 wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf nu hun expertise om die leerlingen en hun leraren(teams) nog beter te ondersteunen: het ondersteuningsnetwerk.

Zorgloket

Ons ondersteuningsnetwerk heeft een zorgloket. De school heeft in overleg met u aan dat zorgloket meegedeeld dat uw kind een (gemotiveerd) verslag heeft met een zorgvraag.
Het zorgloket heeft beslist, in overeenstemming met de bevindingen van het CLB, dat er vanuit het ondersteuningsnetwerk effectief ondersteuning wordt ingezet. De ondersteuning is zowel leerlinggericht als leraar- /teamgericht. Zo kunnen de noden van uw kind beter in de context ondersteund worden.

Hoe werkt het nieuwe model?

Het nieuwe model werkt vraag-gestuurd. De ondersteuning zal steeds op maat zijn, flexibel en zo lang als nodig binnen de enveloppe van de voorziene middelen.

Op maat: afhankelijk van de nood van de leerling, de school en de ouders zal in overleg gekozen worden voor leerkracht- en/of leerlinggerichte ondersteuning. We proberen steeds een maximaal effect in de klas te bereiken.

Flexibel: de overheid bepaalt niet vooraf hoeveel uren ondersteuning ingezet worden, hoeveel weken, hoeveel schooljaren de ondersteuning duurt en wanneer ze start en eindigt.
Ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden aangevraagd, kan worden onderbroken en later opnieuw worden opgestart. Een ondersteuningsvraag kan op elk moment in het schooljaar gesteld worden. Het ondersteuningsnetwerk engageert zich om voor iedere leerling zo snel mogelijk een gepast aanbod voor ondersteuning te voorzien.

Zo lang als nodig en niet langer dan nodig: eens de ondersteuning is opgestart, wordt regelmatig overlegd om te bekijken of verdere ondersteuning nodig blijft. Ondersteuning wordt geboden tot de leerling en het lerarenteam op eigen kracht verder kunnen.

Binnen de enveloppe voor de voorziene middelen: de overheid voorziet middelen vanuit de vroegere GON-werking, de waarborgregeling en een extra budget voor type 3 en kleuters type 2. Deze middelen liggen vast voor een volledig schooljaar.

Indien u met vragen zit of iets niet duidelijk is, kunt u altijd contact opnemen met de school van uw kind of met onze coördinatoren:
- Mieke Darras: mieke.darras@netwerkzuid.be
- Kristel Aerts: kristel.aerts@netwerkzuid.be

In de loop van september hoort u meer over de concrete uitwerking van de ondersteuning van uw kind. Voor meer informatie kunt u terecht op de website, die we proberen up tot date te houden. www.netwerkzuid.be

Met vriendelijke groeten

Ondersteuningsnetwerk Zuid