Pedagogische studiedagen en vrije dagen 2017-2018

Thursday, July 06, 2017

Vrije Dag

Dit zijn belangrijke dagen voor 2017-2018:

pedagogische studiedagen (kinderen vrijaf):

woensdag 4 oktober, woensdag 24 januari, woensdag 30 mei

Vrije dagen:

maandag 11 september (hele dag), maandag 30 april (hele dag)

Tot 1 september!