Wie is wie

Schoolbestuur

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap De Brug (nr. 119561) met als zetel Toyeplein 8 te Zwevegem.

De andere scholen van de scholengemeenschap zijn Vrije Basisschool Otegem, Vrije Basisschool Kappaert-Kreupel, Vrije Centrumschool I en II Zwevegem, Sint-Lodewijk (Deerlijk)
Alle scholen vallen onder hetzelfde schoolbestuur:

VZW De Brug Katholieke Basisscholen Zwevegem en St.-Lodewijk Deerlijk  Toyeplein 8,  8550  Zwevegem. Ondernemingsnummer: 453903877.
Voorzitter: Devaere Katrien
Ondervoorzitters : Van Houcke Willy
Secretaris: Verhelst Wim
Penningmeester: De Clercq Frank

 Volgende personen zijn verantwoordelijk in het schoolbestuur voor onze school
*Dewijn Ileane, Herembodegemstraat 43  8552 Moen
*Van Houcke Willy,  Abdijbekestraat 64   8200 St.-Andries – Brugge 1