Wie is wie

Secretariaat


  • Maandag 8 uur tot 12 uur Trui Bossuyt
  • Dinsdag 8.30 uur tot 12.30 uur Ines Verriest
  • Woensdag 8 uur tot 12 uur Trui Bossuyt
  • Donderdag 8.30 uur tot 12.30 uur Ines Verriest
  • Vrijdag secretariaat enkel bereikbaar via
  • centraal secretariaat Zwevegem tel: 056/75 53 76
  • secretariaat@vbsmoen.be
    tel. 056 64 44 83