Informatie

Schooluren

Openingsuren - dagverloop

‘s Morgens is de school open om 8 uur. Wie vroeger aanwezig is gaat naar de betalen­de opvang. ‘s Middags is de school open om 12.45u. Wie vroeger komt betaalt middagopvang.
Aanvang van de lessen: 08.30 u. en 13.00 u.
Einde lessen: 11.35 u. en 15.45 u.  (vrijdag 14.55 u.)