Schoolbrochure

Infobrochure:
Infobrochure 2019-2020

Bijlagen:
1. Attest medicatie
2. Verklaring voor afwezige leerplichtige leerlingen
3. Bijdrageregeling
4. Ledenlijst
    A) Organigram schoolteam
    B) Schoolbestuur-schoolraad-ouderraad
5. Schoolkalender
6. Rapportering